50 000 за Дом
Кировский район
100 000 за Дом
50 000 за Дом
Приволжский район
40 000 за Дом
Советский район