50 000 за Дом
Кировский район
50 000 за Дом
Приволжский район
40 000 за Дом
Советский район
15 000 за Дом
Московский район